Ubongo Duel - pravidla hry

Herní materiál:

 • počítadlo bodů
 • 2 figurky
 • 2x sada 21 dílků
 • 2x sada 9 oboustranných
 • hracích karet
 • dvacetistěnná hrací kostka
 • pravidla hry CZ/SK

Princip hry

Každý hráč dostane 21 dílků a jednu sadu hracích karet. Oba hráči před sebe vždy pokládají stejnou hrací kartu. Kostka určuje, které dílky se v následující hře použijí. Hráči se poté snaží co nejrychleji pokrýt prázdná pole své hrací karty daným počtem dílků. Ten rychlejší vykřikne: „Ubongo!“ a posune svoji figurku o jedno pole na počítadle bodů.

Hru vyhrává hráč, který jako první vyhraje 5 duelů Ubonga.

Příprava hry

Před první hrou pečlivě vyjměte jednotlivé dílky a počítadlo bodů z kartonu.

 • Každý hráč si vezme kompletní sadu hracích karet (A1–A9) a otočí je stejnou stranou nahoru (buď A, nebo B).
 • Na obou stranách každé hrací karty je zobrazeno 20 úkolů. Strany označené čísly A1 až A9 obsahují lehčí obrazce ze 4 dílků. Strany B1 až B9 představují složitější zadání, každé s obrazci z 5 dílků.
  Hráči se shodnou na tom, kterou stranu hracích karet budou hrát. Položí si karty na hromádku před sebe podle čísel, buď A1–A9, nebo B1–B9.
 • Potom každý hráč dostane kompletní sadu 21 dílků různých tvarů a vlastní figurku.
 • Počítadlo bodů se položí doprostřed stolu, stranou se všemi tmavými políčky nahoru (viz obrázek). Hráči si postaví svoje figurky na startovní políčko.
 • Kostka se připraví k použití.

Průběh hry

 • Hráči otočí první kartu na tu stranu, se kterou budou hrát (A1 nebo B1).
 • Jeden z hráčů hodí kostkou. Číslo na kostce určí, s jakými dílky se musí hráči pokusit sestavit obrazec na kartě před sebou.
  Oba hráči hrají současně se stejnými hracími kartami a se stejnými dílky!
 • Nyní se hráči snaží co nejrychleji sestavit daný obrazec (zakrýt světlou plochu na hrací kartě). Duel vyhrává vždy jen jeden z hráčů, a to ten rychlejší!

Tip:

Dílky se mohou otáčet a pokládat z obou stran. Mnohé z dílků vhodně pasují jen na několik málo míst na hrací kartě. Je tedy dobré tyto dílky poskládat nejprve na nejvhodnější místo a poté zkoušet další možnosti umístění jiných dílků.

Řešení jednotlivých úkolů naleznete na www.albi.cz/hry.

 • Když jeden z hráčů sestaví daný obrazec (svými dílky přesně zakryl světlé plochy), vykřikne: „Ubongo!“ Potom posune svoji figurku o jedno pole na počítadle bodů.
  Druhý hráč v duelu prohrál, a tak neobdrží žádný bod.
 • Poté, stejně jako v prvním kole, otočí oba hráči další kartu (A2 nebo B2) a další kolo duelu začíná hodem kostky.

Konec hry

Hra končí, když figurka jednoho z hráčů dojde do cíle na počítadle bodů, tedy ve chvíli, kdy vyhraje 5 duelů. Stává se tak nejlepším bojovníkem Ubonga a vítězem celé hry!

Další pravidla:

 • Pokud se žádnému z hráčů nepodaří sestavit daný obrazec, mohou se hráči dohodnout, že znovu hodí kostkou a pokusí se sestavit stejný obrazec s jinými dílky.
 • Pokud by oba hráči sestavili obrazec v přesně stejném okamžiku, nikdo z nich nezískává bod. V takovém případě hodí znovu a opět hrají na stejné kartě.

Varianta hry:

Pokud je mezi oběma hráči velký výkonnostní rozdíl, mohou hrát také následující variantu:

Počítací tabulka se položí na stůl obráceně - jsou vidět 4 oranžová políčka.

Hraje se jako v předchozí variantě, ale s následující výjimkou:
Jakmile jeden z hráčů jako první dosáhne oranžového políčka, hází se v následujícím kole 2x kostkou.

1. hod kostkou: Platí jen pro vedoucího hráče. Ten si vezme odpovídající dílky, které kostka určila.

2. hod kostkou: Platí pro oba hráče. Ten, který je pozadu (prohrává), si ihned vezme dílky určené druhým hodem a začne skládat. Vedoucí hráč musí nejdříve poskládat obrazec s těmi dílky, které určil první hod kostkou. I když vedoucí hráč zvládl složit první úkol, tak ještě nezískává bod! Nyní si rychle vezme dílky určené druhým hodem kostky a snaží se vyřešit i druhé zadání dříve, než ho vyřeší jeho protivník.

Duel vyhraje ten hráč, který nejdříve složí obrazec z dílků určených druhým hodem. Získává bod a posune si tedy figurku o jedno políčko na počítadle bodů. Pokud je jedna z figurek stále na oranžovém políčku, bude se další kolo hrát stejně – vždy když bude jeden hráč ve vedení, musí složit dva obrazce. Když je pořadí hráčů shodné, hraje se jako obvykle, tzn. kostkou se hází pouze jednou.

Nejlepším bojovníkem Ubonga a vítězem celé hry se stává opět hráč, který nejdříve dosáhne svojí figurkou cíle na počítadle bodů.