Ubongo na cesty - pravidla hry

Oblíbená hra nyní v cestovní verzi a s novými úlohami!

Pro 1–4 hráce, od 7 let

Rychlé a jednoduché:

Všichni hráči hrají zároveň, pravidla hry je možné vysvětlit v několika větách.
Kdo najde jako první správné dílky?
Kdo jimi zvládne co nejrychleji pokrýt obrazec na kartě?
A kdo získá nejvíce hracích karet?

Herní materiál

  • 32 oboustranných hracích karet
  • 28 dílků - 7 dílků od každé ze 4 barev
  • pravidla hry

Cíl hry

Vzít si co nejrychleji správné dílky a přesně jimi zakrýt bílá pole na kartě. Vítězem se stává hráč, který má na konci hry před sebou na stole nejvíce hracích karet.

Před první hrou

Vyjměte kartónové předlohy z krabice a pečlivě z nich uvolněte jednotlivé dílky.

Příprava hry

Každá hrací karta má dvě strany s různými stupni obtížnosti:

  • Na jednodušší straně je obrazec z bílých polí a obrysy 2 dílků.
  • Na straně pro zkušené hráče je obrazec z bílých polí a obrysy 3 dílků.

Na začátku kola se hráči rozhodnou, kterou úroveň obtížnosti chtějí hrát. Poté se hrací karty rozdělí podle barev do čtyř balíčků:

  • Všechny karty s vyznačenými zelenými dílky přijdou do jednoho balíčku, karty s modrými dílky do dalšího balíčku atd.
  • Karty se položí tak, aby strana, kterou se hráči rozhodli hrát (tedy buďto strana s dvěma nebo se třemi vyobrazenými dílky), směřovala dolů a nebyla vidět. Nakonec se jednotlivé balíčky karet zamíchají.
  • Barevné dílky se položí doprostřed stolu barevnou stranou nahoru.
  • Čtyři balíčky karet se umístí do čtverce kolem dílků.
  • Pokud hrajete pouze ve 2 hráčích, odstraňte z každého balíčku 3 karty.

Průběh hry

Hru začíná nejmladší hráč, dále se hráči střídají po směru hodinových ručiček. Hráč na tahu si vezme vrchní kartu z libovolného balíčku a položí ji před sebe na stůl. Karta zůstává zatím otočena rubem nahoru! Hráč po jeho levici si vezme vrchní kartu z některého jiného balíčku. Tak to jde dokola, dokud si všichni hráči nevezmou kartu z některého ze zbývajících balíčků.

Pozor: Hráči si nesmějí vzít kartu z balíčku, ze kterého si již vzal v daném kole kartu spoluhráč!

Nyní má každý hráč před sebou na stole kartu, na které jsou vyobrazeny dílky určité barvy: u jednoho hráče modré, u druhého červené atd. Začínající hráč vykřikne „Ubongo!“ a všichni hráči zároveň otočí své karty.

Všichni hráči hrají zároveň. Co nejrychleji se snaží vzít ze stolu dílky, které mají vyobrazené na svých kartách – přitom musí souhlasit jak barva, tak tvar. Poté se hráči snaží zakrýt bílá pole na své kartě tak, aby nebyla vidět. Každá úloha má řešení, ačkoli ho často nenajdete hned na první pokus.

Důležité: Hraje se výhradně s barevnou stranou dílků – dílky neotáčejte!

Hráč, který jako první správně umístí své dílky, zvolá „Ubongo!“ a začne nahlas počítat do 20 (můžete se dohodnout např. na počítání do 10 nebo 5). Ostatní hráči mezitím skládají dále. Hráč, který umístí své dílky správně dříve, než první hráč dopočítá, si může ponechat, stejně jako první hráč, svoji kartu.

Hráč, který nestihl své dílky správně umístit ani v tomto časovém limitu, dá svoji kartu prvnímu hráči.

Tím končí kolo a může začít nové. Hráč po levici startovního hráče se stává novým startovním hráčem a vezme si jako první vrchní kartu z libovolného balíčku…

Konec hry

Hra končí v okamžiku, kdy se vypotřebují všechny balíčky karet.

Vítězem se stává hráč, který má před sebou na stole největší počet karet, které slouží zároveň jako vítězné body.

Varianta pro zkušené hráče

Hraje se stejně jako základní varianta. Hráč, který jako první správně umístí své dílky, vykřikne nahlas „Ubongo!“. Ostatní hráči mohou ještě dále pokládat, ale jenom první hráč může vyložit svoji kartu na stůl a započítat ji jako vítězný bod. Ostatní karty se odstraní ze hry, tzn. ostatní hráči vrátí své karty zpět do krabičky.

 

Zaujalo vás cestovní Ubongo a chcete víc?

Úspěšná hra Ubongo pro 2—4 hráče od 8 let.
Další zábavu přinese velké množství karet a třpytivé diamanty. Napětí zvýší přesýpací hodiny.